Educació per la pau a la Viquipèdia

A la Viquipèdia en català hi ha una entrada sobre Educació per la Pau. Tot el text que hi ha és aquest:

“L’educació per a la pau és un corrent per fomentar el pacifisme i al resolució dels conflictes a través de l’acció a l’escola i a la societat (mitjançant les ONG i les seves campanyes). Suposa ensenyar habilitats socials, tècniques de mediació i expressió i un seguiment de les guerres i conflictes als mitjans de comunicació.

Els valors que intenta transmetre són la pau, el respecte i la confiança cap a l’altre i l’enteniment mutu. Un element íntimament relacionat seria l’Educació en drets humans.

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP), fundat l’any 1964, és una iniciativa pionera promotora de l’educació permanent per a la pau i la no-violència, a nivell nacional i internacional.”

Amb tot el respecte del món a qui ho hagi fet (i gratitud, és clar), penso que no aprofundeix massa ni és gens completa. Si alguna persona (professors, alumnes, membres d’ONG) s’hi adreça tot cercant informació, es quedarà ben fomuda. No hi ha cap enllaç de referència per a seguir estirant el fil, ni s’esmenta cap autor, llibre o web sobre el tema.

Suposo que caldria que les persones i entitats que treballem en educació per la pau ens poséssim les piles, oi?

Thanks! You've already liked this