DENIP: cal anar més enllà de la pau

S’apropa el 30 de gener i, per tant, aquesta setmana celebrem el DENIP. Una diada important pels qui fem educació per la pau. I també pels qui fan educació a seques.

El DENIP és el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, durant el qual moltes escoles i instituts d’arreu del món commemoren la mort de Gandhi. I ho fan fent activitats especials a l’entorn de la cultura de pau. Actuacions, manualitats i tallers de tota mena serveixen per aprofundir una mica més en el tema. La Fundació per la Pau en fa unes quantes propostes ben interessants.

A mi, personalment, m’agradaria que el treball se centrés més en la noviolència que no pas en la pau. I no és perquè no m’agradi que es parli de pau, és clar. És que la noviolència és més desconeguda. Tothom, qui més qui menys, sap que la pau és important i que les guerres s’han d’eradicar. Però el quid de la qüestió no és el què. És el com (totes les guerres es fan en nom de la pau!).

I una part fonamental del com és la noviolència. Per això, us convido a aprofundir-hi, recordant un esquema comparatiu entre la cultura de pau i la cultura de la violència, que vaig sentir a l’Antoni Soler, vice-president de la Fundació per la Pau, ja fa uns quants anys i que encara m’agrada ara:

Cultura de violència VS cultura de pau

 Cultura de violència  –>  Cultura de pau
 1.     Objectiu: la victòria  –>  Objectiu: solució i reconciliació
 2.     Intervenció sobre els efectes  –>  Intervenció sobre les causes
 3.     Encegament, engany  –>   Objectivitat, VERITAT
 4.     Particularitat, privilegi  –>  Universalitat, JUSTÍCIA
 5.     Tancament    –>  Obertura mental i afectiva
 6.     Encastellament   –>  Transigència, diàleg, pacte
 7.     Criminalització, odi   –>  Respecte, AMOR
 8.     La fi justifica els mitjans    –>  Coherència mitjans-objectius
 9.     Violència    –>  Noviolència
 10.   Força física    –>  Força interior

 

Thanks! You've already liked this